Takduk – ett prisvärt alternativ

Välkommen till Takdukpris.eu, en sajt om takduk. Takduk är ett takalternativ som inte är lika välkänt som tegel/betong, papp eller plåt, men som har ett flertal olika fördelar, speciellt då mer moderna varianter. Takduk har använts i Sverige sedan 1960-talet, men än så länge inte slagit igenom helt, då ett vanligt klagomål har varit att det inte ser så bra ut. Det ligger en del i det, även om modern takduk faktiskt inte ser så illa ut, utan kan ges flera olika färger och även mönster. Okunskapen när det gäller takduk är dock stor, och det är en av anledningarna till att den här sajten finns – för att öka den allmänna kunskapen.

Varför takduk?
Takduk är nog den variant på tak som har flest fördelar och minst nackdelar, om man ser på det hela rent praktiskt. Få om ens några som väljer takduk till sin bostad kommer att bli missnöjda med det för att det inte fungerar tillräckligt bra, eller för att det kräver mycket underhåll, eller har en kort livslängd. Lägg därtill till att priset på takduk är lågt jämfört med alternativen, i nivå med vad papptak kostar, och det finns inga som helst objektiva skäl till att inte välja takduk. På låglutande tak är det näst intill obestridligt att takduk är det överlägset bästa alternativet. Det enda riktigt hållbara skälet till att inte välja takduk är rent subjektivt: utseendet.

Utseende
Som redan nämnts så är huvudskälet till att takduk fortfarande är så ovanligt att det, sant eller inte, inte upplevs som lika fint som andra sorters tak. Ett hus utseende är ju inte oviktigt och många betalar ju gärna det dubbla priset eller mer får att få tegelpannor i stället för betongpannor. Detta trots att de båda alternativen är mycket likvärdiga ur kvalitetssynpunkt. Men takduk kan numera formges och färgas på ett sätt som gör att det får ett mycket mer levande utseende än förr. Sanningen att säga så ser det inte sämre ut än exempelvis papptak (snarare tvärtom), och papptak är ju betydligt mer populärt än takduk, trots att det är underlägset på nästan alla sätt och vis.

Pris
Det slutgiltiga skälet till att fler borde fundera på att skaffa takduk när det nästa gång blir dags för takbyte är enkelt: priset per kvadratmeter är lågt, och ligger på ungefär samma nivå som takpapp, runt 75 kronor per kvadratmeter med lite variation upp och ner. I kombination med en lång livsläng (uppemot 30 år) och att takduk inte kräver underhåll så är det det mest ekonomiska alternativet när det gäller tak. Att lägga takduk är dock inte något som man egentligen kan göra själv, då det krävs specialverktyg för det. Men även om man på något sätt får tillgång till dessa verktyg, så krävs det en hel del hantverksskicklighet för att utföra arbetet, och man kommer alltså att få betala den (ROT-avdragsgilla) arbetskostnaden.