Alternativ till takduk

Även om vi propagerar för användande av takduk så är vi medvetna om att det finns flera alternativ, varav många är betydligt mer populära. Så vi tänker här informera lite om de olika alternativ som finns, vad deras fördelar och nackdelar är, ungefär hur mycket de kostar och annan intressant information.

Tegelpannor
Tegelpannor har tappat en del mark till alternativet betongpannor, till stor del på grund av att de senare är billigare. Tegel har dock flera olika fördelar. För det första så åldras de med behag och blir vackrare för varje år som går. För det andra har de teoretiskt sett en livslängd på över hundra år – ålder kommer inte att ta död på tegelpannor. Den största nackdelen med tegel är priset, som normalt ligger mellan 200 och 300 kronor per kvadratmeter. Tegel är definitivt det dyraste alternativet för den som ska skaffa nytt tak.

Betongpannor
Betongpannornas största fördel är att de är billigare än tegelpannor – 50 till 100 kronor billigare per kvadratmeter. Men de är också hållbara. Tegelpannor spricker betydligt lättare om man går på dem. Betongpannor har också lång livslängd om än inte lika lång som tegel. Nackdelarna är att betongpannor lättare drar till sig mossa, och att de inte ser lika bra ut som tegelpannor.

Papp
Papptak har den stora fördelen att det kan användas på tak med mycket låg eller ingen lutning, vilket gör att det ibland är den enda sortens tak som fungerar. Papptak är också billigt; runt hundra kronor per kvadratmeter plus/minus 50 kronor. Nackdelarna är att papptak kräver rätt så mycket underhåll och att det inte ser lika fint ut som de flesta alternativen.

Plåt
Plåttak tillverkas i flera olika material, där de bästa är mycket tåliga och har en relativt lång livslängd utan att de behöver så värst mycket underhåll. Priset för plåttak ligger på mellan 100 och 200 kronor per kvadratmeter. Bland nackdelarna märks utseendet, där plåttak i allmänhet inte anses se lika fint ut som flera av alternativen.

Shingel
Shingel är en form av papptak som dels har fördelen att det är mycket enkelt att lägga själv, och dels att det inte kräver lika mycket underhåll som papptak. Det ser också bättre ut enligt de flesta. Shingeltaks nackdelar jämfört med papp är att det inte kan läggas på flacka tak, och att det kostar lite mer än papp.