Fakta om takduk

takduk3Takduk är en form av tak som tillverkas i en del olika gummiliknande material, vanligtvis PVC, men även EPDM och TPO förekommer. Det är ett takmaterial som är vanligast på lite större hus, men även går utmärkt att lägga på småhus. På grund av sina olika egenskaper passar takduk speciellt bra på tak med låg lutning. Men de egenskaper som gör att de passar så bra till låglutande tak gör också att de är utmärkta till alla sorters tak. Låglutande tak kännetecknas ju av att de ställer extra stora krav på hållbarhet och motståndskraft. Då takduk är okänt jämfört med alternativen, så tänker vi här informera lite närmare om dess olika fördelar.

Brandsäkerhet
Modern takduk tillverkas vanligtvis av PVC eller liknande material, vilket gör det relativt brandsäkert. Detta genom att det inte brinner väl, och på så sätt minskar spridningsrisken vid en brand. Risken för att det vid en brand ska bli så varmt att takduken smälter är också minimal.

Elasticitet
Takduk har den fördelen att det har en viss elasticitet, vilket tillåter det att ”röra” på sig till en viss del. Det gör att det till skillnad från exempelvis papptak inte kommer att spricka till följd av temperaturens växlingar under året, och annan påverkan från vädret. Takduk är normalt friliggande, vilket gör att den underliggande konstruktionen inte riskerar att påverka det negativt i någon större omfattning.

Motverkar fuktskador
Fuktskador är ett av de allvarligaste problemen som kan drabba ett hus, och är något som det ofta är både dyrt och tidskrävande att ordna. Tak som inte håller helt tätt är här en vanlig bov i dramat. Men takduk är inte bara bra på att hålla fukten ute (de är mycket bra på det), de andas också. Det innebär att de släpper ut fukt som finns innanför taket, vilket gör att risken för fuktskador minskar.

Livslängd
Takduk har kommit långt sedan de första versionerna introducerades i Sverige på 1960-talet, och barnsjukdomarna är numera botade. Det gäller då inte minst livslängden, där modern takduk beräknas ligga runt 30 år. Det är också norm bland tillverkare i Sverige att lämna 15 års materialgaranti på takduk

Nackdelar med takduk
Den största möjliga nackdelen med takduk är att den kan vara känslig för vassa föremål, vilket i normalfallet inte ska behöva vara något bekymmer. Om det är ett tak som du av någon anledning behöver gå på ofta, så är det också viktigt att snö kan göra takduk väldigt halt.