Kostnad för att lägga takduk

takduk1Takduk är ett av de billigaste alternativen när man letar efter ett nytt tak sett till det rena priset per kvadratmeter. Prisnivån är ungefär den samma som för papptak; möjligen något högre, och mellan 75 och 125 kronor per kvadratmeter får nog anses vara normalt. Men det är inte bara själva takduken som kommer att kosta, utan även annat material som kommer att krävas, och där får man räkna med runt 75 kronor per kvadratmeter, men med en rätt så stor variation. Ett hus grundförutsättningar kan ju variera på en mängd olika sätt, vilket gör det svårt att göra några uppskattningar. Takduk är också en sorts tak som man helst inte bör lägga själv, i och med att det krävs mycket yrkesskicklighet och olika specialverktyg för att kunna göra det på ett bra sätt.

Vad som påverkar materialkostnaden per kvadratmeter
Det finns en mängd olika saker som påverkar vad materialkostnaden kommer att bli. Till att börja med så kommer ett hus som befinner sig i ett utsatt läge att behöva bättre och därmed dyrare takduk. Vad som menas med utsatt läge är helt enkelt ett hus som är extra utsatt för väder och vind; exempelvis ett hus vid kusten. Att avgöra om ett hus är utsatt eller inte är inte alltid det lättaste, och det är då bäst att rådgöra med en professionell takläggare som kan avgöra sådant.

Vidare så kommer takets beskaffenhet att avgöra en hel del; vissa tak är helt enkelt mer krävande och komplicerade än andra. Tak med låg lutning är där det mest uppenbara exemplet, då dessa är betydligt mer utsatta än ”normala” tak. Men faktiskt så är det så att takduk är allmänt erkänt som det bästa materialet för låglutande tak, och det kan i det närmaste sägas vara standard att takduk klarar av det, utan att man måste gå upp en nivå eller två i kvalitet och därmed pris.

Men att takduk är tillverkat med tanke på hus med extra krav på motståndskraft innebär också att det kan innebära en besparing att använda det på mindre krävande hus. Det gäller då till exempel hus med tak som har en mer ”normal” lutning. Det gör att det kan innebära ytterligare en besparing att välja takduk framför något av alternativen till mer konventionella hus.

Arbetskostnaden för att lägga takduk
Arbetskostnaden för att lägga takduk är i princip den samma som för de flesta andra tak, eller snarare något lägre. För en kunnig takläggare går det antagligen lite snabbare att lägga takduk än exempelvis tegel. Men detta kan variera enormt beroende på hur taket är beskaffat. En del tak är det väldigt enkelt att lägga tak på, medan andra kräver mycket av takläggaren. Det brukar sägas att en rutinerad takläggare klarar av 2 kvadratmeter tak per timme, vilket för takduk nog är lite lågt räknat. Timpriset för takläggning ligger sedan på runt 550 kronor, med variation på ungefär 150 kronor uppåt och nedåt.

Alternativet att själv lägga taket är inte att rekommendera. Detta kan kanske verka lite konstigt med tanke på att takduk påminner en del om takpapp, och takpapp brukar ju sägas vara den typ av tak som i stort sett vem som helst kan lägga själv. Men det finns skillnader mellan hur de båda fungerar, och dessa skillnader gör att takduk är något som privatpersoner inte ska försöka sig på. Det gör att arbetskostnaden inte är något som de allra flesta kan spara in på när de skaffar sig takduk.

Många offerter
På grund av alla de olika osäkerhetsmoment som finns när det kommer till att beräkna kostnaden för att lägga takduk, så gör man bäst i att ta in flera offerter. På så vis kan man försäkra sig om att man får det absolut bästa erbjudandet. Det gäller dock att studera de olika offerterna noggrant för att försöka avgöra vad det är som egentligen ingår i dem, och hur stor säkerhetsmarginal som finns i slutpriset. Det gäller här att inte låter snålheten bedra visheten. Ofta är det ju så att om någonting låter för bra för att vara sant så är det ju inte heller sant. Men var beredd på att olika entreprenörer kan göra rätt så olika beräkningar, och det lönar sig att vara öppen för olika alternativ.