Takduk & ROT-avdrag

takduk2ROT-avdraget är något av det bästa som hänt svenska hantverkare, och givetvis också deras kunder, på mycket länge, och det gäller givetvis också när man funderar på att skaffa sig takduk. I själva verket så gäller det i kanske än högre grad vid takduksläggning än annars, då materialkostnaden där är ett mindre problem. ROT-avdraget är också mycket enkelt att använda sig av. Så pass enkelt att det faktiskt finns risk för att man utnyttjat det utan att veta om det, speciellt sedan reglerna förenklats till den nivå där de befinner sig idag. Det är, bokstavligt talat, omöjligt att inte använda sig av ROT-avdraget vid takläggning (om det är tillgängligt).

Vad ROT-avdraget innebär för dig
ROT-avdraget är mycket enkelt att förklara: vid de flesta hantverksarbeten, som takläggning så halveras kostnaden för arbetet, men inte för materialet. Eftersom takduk är relativt billigt så kommer du att tjäna en hel del på det; för takläggning med tegelpannor, till exempel, så är ju materialkostnaden en mycket stor post. ROT-avdraget kommer alltså innebära en procentuellt sett stor sänkning av priset för takduk för din del. Beräkningarna för hur stor del av slutpriset som är ROT-avdragsgillt kommer skötas av den takläggare du anlitar, liksom alla olika pappersproblem.

Du kommer dock att behöva hålla reda på hur stor del av ROT-avdraget du utnyttjat tidigare under året. Det finns nämligen en övre gräns, som för närvarande ligger på 50,000 kronor per person och år. Det är mycket osannolikt att enbart en takläggning kommer att kosta så mycket i arbetskostnad, men har du anlitat många hantverkare tidigare under året så finns det definitivt en risk där.

Krav för att ett arbete ska vara ROT-avdragsgillt
Inte alla takläggningsarbeten är avdragsgilla via ROT. Det mest grundläggande är att du själv måste äga bostaden i fråga, med ett undantag: du kan även använda ROT om du betalar för takläggning på dina föräldrars bostad. Det gäller också att det är bostadshuset eller en tillbyggnad till bostadshuset det handlar om. Ett fristående garage, till exempel, berättigar inte till ROT-avdrag vid takläggning.